Zmniejszenie częstości przedterminowej porodu z metronidazolem i erytromycyną u kobiet z bakteryjnym zakażeniem pochwy cd

Test t-Studenta, testy proporcjonalności chi-kwadrat i dwustronne testy Fishera31 zostały użyte w analizie, tam gdzie było to stosowne. Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka kobiet w badaniu w momencie randomizacji do leczenia metronidazolem i erytromycyną lub placebo. Łącznie zapisano 624 kobiety; 433 losowo przydzielono do aktywnego leczenia, a 191 przypisano do grupy placebo. Kobiety z obu grup były podobne pod względem wybranych cech (tab. 1). Były one również podobne pod względem nadużywania substancji: 29,7% grupy terapeutycznej stosowało alkohol, tytoń lub narkotyki, w porównaniu z 30,3% grupy placebo. Odsetek podjętych tabletek był również podobny w obu grupach podczas pierwszego i drugiego leczenia. Te 624 kobiety były badane przesiewowo i leczone z powodu bezobjawowej bakteriurii co najmniej cztery tygodnie przed randomizacją. Dlatego w randomizacji tylko 11 spośród 433 kobiet przydzielonych do grupy leczonej (2,5 procent) i 7 z 191 kobiet przydzielonych do grupy placebo (3,7 procent) miało dodatnie posiewy moczu. Tych 18 pacjentów otrzymało doustną terapię nitrofurantoiną.
Tabela 2. Tabela 2. Markery zmienionej flory pochwy u kobiet przydzielonych do leczenia metronidazolem i erytromycyną lub placebo. Wpływ leczenia metronidazolem i erytromycyną na wybrane markery zmienionej flory pochwy porównano ze skutkami placebo w Tabeli 2. Przed leczeniem odsetek kobiet z każdym markerem był podobny w obu grupach. W czasie badania kontrolnego odsetek kobiet z każdym markerem (z wyjątkiem paciorkowców grupy B i Candida albicans) zmniejszył się istotnie w grupie leczonej, ale nie w grupie placebo. W trakcie leczenia badanego bakteryjne zapalenie pochwy zniknęło u 70% chorych kobiet (p <0,001), podczas gdy u 5% osób, które początkowo nie miały bakteryjnego zakażenia pochwy, występowało. W grupie placebo 18 procent kobiet, które początkowo miały bakteryjne zapalenie pochwy, nie miało już go w sobie, podczas gdy odwrotnie było 13 procent początkowo negatywnych kobiet. Pomiędzy pierwszym i drugim badaniem (odpowiednio po 22,9 tygodniu i 27,6 tygodni), markery zmienionej flory pochwy pozostały znacząco stałe u kobiet przydzielonych do grupy placebo.
Tabela 3. Tabela 3. Stawki i ryzyko porodu przed 37 tygodniami ciąży u kobiet przydzielonych do leczenia metronidazolem i erytromycyną lub placebo. Spośród wszystkich 624 badanych kobiet 178 (29 procent) dostarczyło niemowlęta przed 37 tygodniem ciąży. Bakteryjne zapalenie pochwy występowało u 258 kobiet (41 procent) przy badaniu linii podstawowej. Osiem kobiet zostało następnie utraconych w następstwie. Z pozostałych kobiet, 110 z 426 przydzielono do metronidazolu i erytromycyny (26 procent) przed 37 tygodniem, w porównaniu z 68 z 190 przypisanych placebo (36 procent, p = 0,01) (tabela 3). Jednak związek pomiędzy badanym leczeniem a niższą częstością porodu przed 37 tygodniem ciąży zaobserwowano tylko u 258 kobiet z bakteryjnym zakażeniem pochwy (częstość porodu przedwczesnego, 31% w porównaniu z leczeniem
[patrz też: pimafucin w ciąży, ziarniniak pachwinowy, przychodnia szwederowo ]

Tags: , ,

No Responses to “Zmniejszenie częstości przedterminowej porodu z metronidazolem i erytromycyną u kobiet z bakteryjnym zakażeniem pochwy cd”

 1. Wiktor says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: zdrowie online[...]

 2. Sherwood Gladiator says:

  Od jakiegoś czasu zauważyłam że się lepiej czuję

 3. Kuba says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu odżywki sklep[...]

 4. Dawid says:

  Jagody Goji sa uzywane od dobrych kilkunastu lat

Powiązane tematy z artykułem: pimafucin w ciąży przychodnia szwederowo ziarniniak pachwinowy