Niska dawka aspiryny w zapobieganiu nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej AD 8

W sumie 68 pacjentów przydzielono do grupy placebo i 54 pacjentów przyjmujących rozpoczęte od dawki aspiryny otwarte leczenie przeciwpłytkowe lub terapię przeciwzakrzepową przed wystąpieniem określonego zdarzenia naczyniowego. Czasy stałego zaprzestania stosowania badanego leku i rozpoczęcia leczenia przeciwpłytkowego lub przeciwzakrzepowego przedstawiono na ryc. S4 w dodatkowym dodatku. Łączny odsetek nieprzestrzegania badanego leku w grupach otrzymujących placebo i aspirynę, uśredniony w okresie badania, wyniósł 22%: 15% w grupie przyjmującej aspirynę zaprzestało stosowania badanego leku i 7% w grupie placebo rozpoczęto leczenie przeciwpłytkowe lub leczenie przeciwzakrzepowe (dane nie pokazany). Zmniejszenie ryzyka przy stosowaniu aspiryny po dostosowaniu oszacowania zamiaru leczenia w przypadku tej częstości nieadekwatności wyniosło 33% w porównaniu z nieskorygowanym oszacowaniem zamiaru zmniejszenia ryzyka o 26%. Dyskusja
Chociaż wyniki badania ASPIRE nie wykazały istotnego zmniejszenia pierwotnego wyniku nawrotowej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej za pomocą aspiryny w porównaniu z placebo u pacjentów, którzy mieli pierwszą niesprowokowaną żylną chorobę zakrzepowo-zatorową, wykazali, że aspiryna zmniejszała drugorzędowy wynik złożony zdarzenia naczyniowe o 34% bez zwiększenia krwawienia i spowodowały znaczącą korzyść kliniczną netto. Ponadto szacowane zmniejszenie o 26% (95% CI, -5 do 48) częstości nawrotów żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej za pomocą kwasu acetylosalicylowego jest zgodne z wynikami ostatnio opublikowanego badania WARFASA14, które wykazało zmniejszenie o 42% (95% CI, 7 do 64) w częstości nawrotów żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Rycina 2. Rycina 2. Wskaźniki zagrożenia dla żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, poważnych zdarzeń naczyniowych i klinicznie istotnego krwawienia. Liczbę zdarzeń żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, głównych zdarzeń naczyniowych oraz klinicznie istotnego krwawienia i związanych z tym współczynników ryzyka w badaniu Aspirin w celu zapobiegania nawrotom żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ASPIRE) oraz badania warfaryny i aspiryny (WARFASA) przedstawiono na podstawie danych z każdego badania oddzielnie i ze zbiorczymi danymi. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa odnosi się do pierwszego nawrotu objawowej zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. Wynik głównych zdarzeń naczyniowych jest złożony z żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, zawału mięśnia sercowego, udaru lub śmierci sercowo-naczyniowej. Klinicznie istotne krwawienie obejmuje duże lub istotne klinicznie krwawienie.
Przy mniejszej liczbie pacjentów rekrutowanych niż pierwotnie planowano, samo badanie ASPIRE nie było w stanie wykazać istotnego zmniejszenia pierwotnego wyniku, ale po połączeniu, jako prospektywne, z badaniem WARFASA (w którym pacjenci mieli charakterystykę wyjściową, która była podobna do w przypadku pacjentów ASPIRE), 14 wyraźny efekt jest oczywisty
[przypisy: amlodypina, lewomepromazyna, propolis ]
[więcej w: medpharma starogard gdański, turkuć podjadek ciekawostki, citistom ]

Tags: , ,

No Responses to “Niska dawka aspiryny w zapobieganiu nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej AD 8”

 1. Midnight Rider says:

  [..] Odniesienie w tekscie do oleje[...]

 2. Klara says:

  Ja po kilku infekcjach, które u mojego dziecka skończyły się zapaleniem oskrzeli

 3. Antoni says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dentysta w krakowie[...]

 4. Michalina says:

  nadciśnienie i cholestrol mozna opanować za pomocą taxivitalu

Powiązane tematy z artykułem: citistom medpharma starogard gdański turkuć podjadek ciekawostki