Medicares Physician Value-Based Modifier – Czy zmiana tektoniczna stworzy fale ad

Dla porównania, po 6 latach tylko jedna trzecia lekarzy uczestniczy w porównywalnym systemie raportowania jakości lekarza. Podczas gdy strona internetowa Hospital Compare prezentowała informacje o jakości szpitali przez 9 lat przed rozpoczęciem HVBP, CMS nie ma zaplanowanych debiutu informacji o jakości lekarza na temat Physician Compare do 2014 roku (tj. Po wejściu w życie PVBM). CMS odniósł również korzyści z 6-letniego doświadczenia w programie dla szpitali Premier, ale nie przeprowadził podobnego pilota dla lekarzy w zakresie wynagrodzenia za wyniki. Najdokładniejsze doświadczenie lekarza CMS wynika z demonstracji grupy lekarzy, ale ponieważ demonstracja ta obejmowała 10 niezwykle dużych i wyrafinowanych praktyk podejmujących ryzyko finansowe dla populacji pacjentów, doświadczenie to jest znacznie bardziej uogólalne dla odpowiedzialnych organizacji opiekuńczych niż dla lekarzy PVBM. Brak doświadczenia w pomiarach i raportowaniu na poziomie lekarza ma ważne implikacje dla PVBM. Po pierwsze, znacznie większa liczba lekarzy będzie musiała zaangażować się w raportowanie jakości i wydajności kosztowej. Wyzwanie to nie powinno być lekceważone: jest blisko 150 razy więcej lekarzy, którzy rozliczają się z Medicare, ponieważ istnieją szpitale, populacja lekarzy obejmuje lekarzy wszystkich typów (podstawowych lekarzy, chirurgów i subspecjalistów), a wielu z tych lekarzy pracuje w szerokim zakresie szereg mniejszych praktyk, które wciąż nabywają podstawową infrastrukturę (np. technologię informacji o zdrowiu) lub powiązania organizacyjne (np. niezależne stowarzyszenia praktyki) potrzebne do mierzenia i poprawy jakości i kosztów opieki.
Po drugie, zasób środków wykorzystywanych w PVBM może być zbyt skoncentrowany na sektorze podstawowej opieki medycznej, aby wzbudzić zainteresowanie lub udział dostawców szpitalnych i podspecjalizacyjnych. Co więcej, nauka mierzenia wydajności poszczególnych lekarzy i małych praktyk jest niedostatecznie rozwinięta. Na przykład, w jaki sposób można ocenić wydajność lekarza indywidualnego i małego grupy, nawet jeśli w przypadku powszechnych warunków obowiązujące środki wymagają większej liczby pacjentów, niż w przypadku typowej praktyki lekarza lub małej grupy. Środki nie mają zastosowania do programów skoncentrowanych na indywidualnych lekarzy ze względu na niewystarczającą objętość, więc może być istotne dla ekspertów metodologii, aby skierować uwagę na rozwój w kierunku wszystkich warunków (np. stanu funkcjonalnego pacjentów), które mogą mieć zastosowanie do wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, ich klinicznych warunków.
Po trzecie, pomiary wydajności lekarza wymagają rozwiązania problemu spornych kwestii związanych z metodami oceny jakości i kosztów. Dotychczas metody atrybucji były nieco uproszczone, ponieważ szpitale są rozliczane wyłącznie za jakość i koszty opieki, które mają miejsce w czasie hospitalizacji. PVBM rozszerza dziedzinę rachunkowości na wszystkie sektory systemu opieki zdrowotnej, co jest znacznie bardziej złożoną propozycją. Wszystkie strony będą musiały uznać wzajemne powiązania opieki szpitalnej i ambulatoryjnej oraz opieki podstawowej i usług podspecjalizowanych i będą musiały zająć się trudnymi problemami związanymi z dzieleniem się lub analizą odpowiedzialności klinicznej pacjentów, gdy kilku różnych lekarzy, wiele praktyk i jeden lub więcej szpitale mogą być zaangażowane w typową opiekę pacjenta.
Wreszcie, chociaż interesariusze mogą być w pewnym stopniu zaznajomieni z elementami projektu motywacyjnego w ramach PVBM, brakuje dowodów na temat kosztów i korzyści alternatywnego podejścia do projektowania motywacyjnego dla lekarzy
[podobne: olejek kokosowy do włosów, stomatolog bielsko biała, Follixin ]
[przypisy: kaznocha rybnik, przychodnia szwederowo, ziarniniak pachwinowy ]

Tags: , ,

No Responses to “Medicares Physician Value-Based Modifier – Czy zmiana tektoniczna stworzy fale ad”

 1. Marbles says:

  [..] Cytowany fragment: lekarz[...]

 2. Sherwood Gladiator says:

  nie musisz leżeć cały czas w łóżku chyba że faktycznie źle się czujesz

 3. Kornel says:

  [..] Odniesienie w tekscie do płyn do ust[...]

 4. Konstanty says:

  ozpoznano u mnie nadciśnienie white coat

Powiązane tematy z artykułem: kaznocha rybnik przychodnia szwederowo ziarniniak pachwinowy