Faza 3 Test Semagacestatu do leczenia choroby Alzheimera AD 8

Więcej zgonów wystąpiło u pacjentów otrzymujących semagacestat (9 w grupie otrzymującej 100 mg i 14 w grupie otrzymującej 140 mg vs. 6 w grupie otrzymującej placebo, P = 0,25 w przypadku obu porównań) (Tabela S8 w Dodatku uzupełniającym). Poziomy Donepezilu
Stężenie donepezylu w osoczu zmniejszyło się o około 30% między stanem wyjściowym a 52 tygodniem w obu grupach semagakatowych (-20,3 . 19,2 ng na mililitr w grupie z niższą dawką i -20,4 . 19,7 ng na mililitr w grupie z wyższą dawką, w porównaniu do 0,46 . 18,4 ng na mililitr w grupie placebo, P <0,001 dla obu porównań). Zmniejszenie poziomów donepezylu nie korelowało z pogorszeniem wyników leczenia wtórnego lub wtórnego.
Markery biologiczne i neuroobrazowanie
Spośród 1467 uczestników, u których poziomy A. w osoczu były mierzone na początku badania, 844 miało poziomy zmierzone w 76. tygodniu lub na wczesnym zakończeniu. W grupie otrzymującej 100 mg semagacestatu obserwowano zmniejszenie od wartości początkowej poziomów A.40 (średnio, 38%, mediana, 47%) i A.42 (średnia, 5%, mediana, 9%); w grupie otrzymującej 140 mg obserwowano większe obniżenie poziomów zarówno A.40 (średnio, 48%, mediana, 54%) i A.42 (średnia, 18%, mediana, 24%) (P <0,001 na podstawie analizy kowariancji dla wszystkich porównania). Nie było znaczącej zmiany względem poziomu wyjściowego w poziomach A.40 lub A.42 w grupie placebo.
Poziomy A. w CSF były dostępne dla 110 uczestników na początku badania i 47 z tych uczestników w 76. tygodniu lub przedwcześnie zakończonych. Poziomy A.40 i A.42 w CSF (mierzone 24 do 36 godzin po podaniu badanego leku lub placebo) nie zmieniły się istotnie w żadnej grupie. Poziomy białka tau w CSF były dostępne dla 109 uczestników na początku badania i dla 47 z nich w 76. tygodniu lub przed zakończeniem. Nie stwierdzono istotnych zmian w stosunku do wartości wyjściowych w żadnej z trzech grup badanych. Poziom fosfo-tau w CSF wzrósł o 16% w grupie placebo i zmniejszył się w grupach otrzymujących semagacestat, z spadkami o 8% w grupie z niższą dawką i 4% w grupie z wyższą dawką (P <0,001 dla obu porównania z placebo).
Spośród 208 uczestników, dla których objętościowe wyniki rezonansu magnetycznego uzyskano w punkcie wyjściowym, dostępność danych dotyczących punktów końcowych różniła się w zależności od wyniku obrazowania, od niskiego poziomu 120 skanów dostępnych dla objętości kory śródwąchowej do 208 skanów dostępnych dla objętości hipokampa. Kilka skanów wykazało większą utratę objętościową u pacjentów otrzymujących 140 mg semagacestatu niż u pacjentów otrzymujących placebo, ale wyniki były niespójne w różnych regionach obrazowania, a wyjściowe pomiary wykazały znaczną nierównowagę w różnych grupach terapeutycznych. U jednego pacjenta wystąpił obrzęk naczynioruchowy w punkcie wyjściowym, ale nowego obrzęku naczynioruchowego nie obserwowano u pacjentów w żadnej z grup
[podobne: stomatolog bielsko biała, olej kokosowy na włosy, hologramy els ]
[patrz też: prosaki na prąciu, borys niemcow wikipedia, salve łódź szparagowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Faza 3 Test Semagacestatu do leczenia choroby Alzheimera AD 8”

 1. Glyph says:

  A ja myslalam, ze mi magnezu brakuje

 2. Oliwier says:

  [..] Odniesienie w tekscie do dieta kopenhaska[...]

 3. Anna says:

  W suplemencie jest dużo składników potrzebnych przy chorobie tarczycy

 4. Pusher says:

  [..] Odniesienie w tekscie do psycholog dziecięcy Warszawa[...]

 5. Radosław says:

  Sama chodziłam z czymś takim

Powiązane tematy z artykułem: borys niemcow wikipedia prosaki na prąciu salve łódź szparagowa