Faza 3 Test Semagacestatu do leczenia choroby Alzheimera AD 6

Stan funkcjonalny również pogorszył się we wszystkich trzech grupach (średnia zmiana w wyniku ADCS-ADL w tygodniu 76, -9.0 punktów w przypadku placebo, -10,5 punktu w przypadku 100 mg semagacestatu i -12.6 punktu w przypadku 140 mg semagacestatu; P = 0,14 w przypadku porównanie 100 mg z placebo i P <0,001 dla porównania 140 mg z placebo). Analiza 679 pacjentów, którzy ukończyli 76 tygodni leczenia, nie wykazała istotnych różnic w wynikach na skali ADAS-cog lub ADCS-ADL wśród trzech grup. Drugorzędne wyniki
Wyniki na CDR-SB wykazały pogarszanie się stopnia otępienia we wszystkich trzech grupach badawczych, z większym pogorszeniem w dwóch grupach semagacestat niż w grupie placebo (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym). Wyniki MMSE i NPI wykazały istotne pogorszenie w grupie otrzymującej 140 mg semagacestatu w porównaniu z grupą placebo w zmodyfikowanej populacji, która miała zamiar leczenia (ryc. S4 i S5 w dodatkowym dodatku). Różnice te nie zostały zaobserwowane w analizie ograniczonej do uczestników, którzy ukończyli 76-tygodniowy okres leczenia. Nie było istotnych różnic między grupami pod względem wyniku RUD-Lite (Tabela W porównaniu z grupą placebo, grupa otrzymująca 140 mg semagacestatu miała większe pogorszenie w skali EQ-5D (wyniki indeksu w USA i Wielkiej Brytanii) w 52. tygodniu i 76. tygodniu, a grupa otrzymująca 100 mg semagacestatu pogarszała się w 28 tygodniu. , 52 i 76 (tabela S7 w dodatkowym dodatku).
Profil bezpieczeństwa i efekt uboczny
Waga
W 52. tygodniu pacjenci z obu grup leczenia aktywnego stracili na wadze (średnia [. SD] zmiana, -1,6 . 4,4 kg w grupie otrzymującej 100 mg semagacestatu i -1,6 . 4,7 kg w grupie otrzymującej 140 mg), osoby z grupy placebo uzyskały średnio 0,4 . 3,9 kg w 52. tygodniu (P <0,001 dla obu porównań). Odsetek pacjentów, którzy stracili ponad 7% wyjściowej masy ciała do 52. tygodnia, wynosił 7% w grupie otrzymującej placebo, w porównaniu z 19% w grupie otrzymującej semagacat w małej dawce i 20% w grupie otrzymującej większą dawkę semagacestatu (p <0,05). 0,001 dla obu porównań). Odsetek pacjentów, którzy stracili więcej niż 4% wyjściowej wagi w 52. tygodniu wynosił 15% w grupie placebo, w porównaniu z 31% w grupie otrzymującej semagacek w małej dawce i 33% w grupie otrzymującej większą dawkę semagacestatu (p <0,05). 0,001 dla obu porównań) .22
Wyniki EKG
Badania EKG wykazały niewielki wzrost od wartości początkowej w odstępie QT skorygowany o częstość akcji serca w 72. tygodniu w dwóch grupach leczenia (średni wzrost, 3,5 . 15,3 msek w grupie otrzymującej dolną dawkę semagacestatu i 3,7 . 15,4 msec w grupie otrzymującej większą dawkę semagacestatu , wobec spadku o 0,44 . 13,7 msec w grupie placebo)
[hasła pokrewne: amlodypina, drotaweryna, propolis ]
[podobne: ziarniak pachwinowy, vitalis trzebinia, labmed lubartów ]

Tags: , ,

No Responses to “Faza 3 Test Semagacestatu do leczenia choroby Alzheimera AD 6”

 1. Keystone says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: szkła kontaktowe[...]

 2. Scrapper says:

  cukier to czysta energia

 3. Iga says:

  [..] Odniesienie w tekscie do koncentrator tlenu[...]

 4. Swampmasher says:

  ból długo się utrzymuje należy udać się do lekarza

Powiązane tematy z artykułem: labmed lubartów vitalis trzebinia ziarniak pachwinowy