Faza 3 Test Semagacestatu do leczenia choroby Alzheimera AD 10

Ustalono również wyniki zgodne z wywołanym lekiem zespołem Fanconiego. Pod koniec trwającej 32 tygodnie fazy badania wiele zmian nerek i immunologicznych związanych z leczeniem nie zostało w pełni rozwiązanych. Te rozczarowujące wyniki wymagają dokładnej dalszej analizy danych, aby jak najwięcej dowiedzieć się o przyczynach pogorszenia stanu klinicznego. Ponieważ Notch i inne białka są również substratami dla sekretazy y, 1-4 hamowanie sekretazy . może zakłócać sygnalizację jądrową zależną od receptora Notch oraz funkcję receptorów na powierzchni komórki i białek zaangażowanych w rozwój embrionalny, hematopoezę, przyleganie komórek i inne kontakty komórka-komórka. Niedawny raport sugeruje, że większość, jeśli nie wszystkie, takie inhibitory hamują Notch i że semagacestat może być bardziej selektywny dla Notch niż do przetwarzania APP przez sekretaję ..23 Ponieważ profil zdarzeń niepożądanych leku obejmował zmiany komórek odpornościowych , objawy żołądkowo-jelitowe, reakcje skórne i nowotwory skóry, jest prawdopodobne, że hamowanie Notch stanowiło wiele z tych działań niepożądanych. Trudniej odpowiedzieć na pytanie, czy interferencja z Notch lub jakimś innym receptorem lub białkiem w mózgu spowodowała pogorszenie stanu klinicznego obserwowane w grupach otrzymujących semagacestat.
Ewentualnie pogorszenie stanu klinicznego mogło być związane z wpływem semagacestatu na jego docelowy metabolizm APP przez kompleks sekretazy .. Z danych na temat markerów biologicznych wynika, że ten cel był zaangażowany – konkretnie, obserwowano zmniejszenie poziomów A.40 i A.42 w osoczu. Jednak brak istotnego obniżenia poziomów CSF tych białek A. w punkcie czasowym wybranym do oceny sugeruje, że cel był zaangażowany raczej obwodowo niż w mózgu. [24] Brak zmian związanych z leczeniem wykryto w innych badaniach obrazowania mózgu, takich jak jako FDG-PET, obrazowanie amyloidu za pomocą PET i objętościowe badania MRI, może być spowodowane brakiem odpowiednich efektów, niewystarczającą wielkością efektów, brakiem równowagi w podgrupach na początku badania lub nieodpowiednim rozmiarem próby lub okresem oceny. Jednak brak różnic między grupami w tych wynikach sugeruje również, że redukcja amyloidu przez semagacestat nie miała bezpośrednio szkodliwego wpływu na mózg.
Ważnym aspektem obecnego raportu jest gotowość sponsora do dostarczenia własnych zestawów danych niezależnemu komitetowi do analizy i publikacji. Ważnym ograniczeniem badania jest to, że został on wcześniej przerwany, co oznacza, że liczba uczestników i czas ich uczestnictwa były ograniczone Kolejne, równoległe badanie wpływu semagacestatu u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną chorobą Alzheimera (140 mg w porównaniu z placebo) również zakończyło się wcześniej ze względu na doniesienia o wynikach badań.
Podsumowując, semagacestat inhibitora . był związany ze znaczącymi działaniami toksycznymi, które prawdopodobnie były związane z jego wpływem na białka inne niż APP. Lek był również związany z pogorszeniem stanu klinicznego. Kwestia, czy to pogorszenie stanowi efekt działania centralnej inhibicji sekretazy . i centralnej redukcji A., czy też niezamierzonego efektu związanego ze znanym zaangażowaniem innych substratów hamujących, pozostaje bez odpowiedzi.
[przypisy: olej kokosowy na włosy, triamcynolon, polcortolon ]
[więcej w: klinefeltera, endomed gorzów, krosty na wargach sromowych ]

Tags: , ,

No Responses to “Faza 3 Test Semagacestatu do leczenia choroby Alzheimera AD 10”

 1. Julia says:

  Bezpiecznie sie po prostu badac

 2. Olivier says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: leczenie kanałowe warszawa cennik[...]

 3. Hyper says:

  Rozumiem, że największy problem że nie ma badań

 4. Michał says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu sauna[...]

 5. Tan Stallion says:

  Uprawiam delikatnie sport

Powiązane tematy z artykułem: endomed gorzów klinefeltera krosty na wargach sromowych