Chirurgia a fizjoterapia na wysiłkowe nietrzymanie moczu AD 6

Spośród 99 kobiet, które przeszły od fizjoterapii do chirurgii, 90 (90,9%) zgłosiło brak poprawy w stosunku do ostatniej oceny PGI-I przed wykonaniem operacji. Subiektywne leczenie i obiektywne wyleczenie wysiłkowego nietrzymania moczu były znacznie częstsze w grupie operacyjnej niż w grupie fizjoterapeutycznej (leczenie obiektywne, P = 0,001, leczenie subiektywne, P <0,001). Efekty leczenia przedstawiono w Tabeli 2. Obydwie grupy leczone osiągnęły znaczącą poprawę wyników w zakresie UDI i IIQ w porównaniu z wartościami wyjściowymi (Tabela 2). Poprawa wyników UDI w przypadku nietrzymania moczu i nadreaktywnego pęcherza była istotnie większa w grupie operacyjnej niż w grupie z fizjoterapią (p <0,001 i P = 0,02, odpowiednio dla danych pierwotnych), ale tylko z umiarkowanymi wielkościami efektów; wielkość efektu wynosiła 0,50 (95% CI, -1,6 do 2,6) dla nietrzymania moczu i 0,36 (95% CI, -1,0 do 1,7) dla nadreaktywnego pęcherza. Przy porównywaniu ocen domeny IIQ między grupami poprawa mobilności i ocena zawstydzenia były istotnie większe w grupie operacyjnej niż w grupie z fizjoterapią (odpowiednio: p = 0,001 i p = 0,004), ale znowu tylko z umiarkowanymi wielkościami efektów; Wielkość efektu wynosiła 0,34 (95% CI, -1,8 do 2,5) dla mobilności i 0,31 (95% CI, -2,1 do 2,7) dla zażenowania.
Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane. Tabela 3 podsumowuje zdarzenia niepożądane w obu grupach. Łącznie 65 działań niepożądanych wystąpiło u 41 (9,8%) z 417 kobiet; wszystkie zdarzenia niepożądane dotyczyły operacji. Śródoperacyjna perforacja pęcherza i perforacje nabłonka pochwy były skutecznie leczone podczas zabiegu chirurgicznego bez dalszych implikacji klinicznych. Trzy kobiety odnotowały utratę krwi w wysokości 500 ml lub więcej. Jedna kobieta wymagała reoperacji w celu poluzowania syntetycznego temblaka z powodu utrzymujących się problemów z oddawaniem moczu i wykonano sześć ponownych operacji naświetlenia taśmą.
Analiza Post-Hoc dla protokołu
Tabela 4. Tabela 4. Analiza pierwotnych i wtórnych wyników w protokole na okres 12 miesięcy. W tabeli 4 przedstawiono wyniki analizy post-hoc na protokole, w której porównano kobiety poddane jedynie fizjoterapii (103), poddane operacjom po fizjoterapii (99) oraz pacjentom poddanym wstępnej operacji (215). Po 12 miesiącach odsetek kobiet, które zgłosiły poprawę, był niższy wśród kobiet poddanych jedynie fizjoterapii niż wśród kobiet z grupy fizjoterapeutycznej, które przeszły do grupy operacyjnej (różnica bezwzględna, 61,8 punktów procentowych) lub kobiet, które przeszły początkową operację (różnica absolutna 59,1 punktów procentowych). Kobiety poddane tylko fizjoterapii miały również niższe częstotliwości subiektywnego i obiektywnego wyleczenia, w porównaniu z obiema grupami kobiet poddanych operacji
[patrz też: difenhydramina, fitamina, voluson ]
[więcej w: medpharma starogard gdański, turkuć podjadek ciekawostki, citistom ]

Tags: , ,

No Responses to “Chirurgia a fizjoterapia na wysiłkowe nietrzymanie moczu AD 6”

  1. Sugar Man says:

    Trzeba się nieźle natrudzić aby takowe znaleźć w aptekach

  2. Remigiusz says:

    Article marked with the noticed of: USG piersi[...]

  3. Tymoteusz says:

    Ciekawe kto finansuje takie projekty ?

Powiązane tematy z artykułem: citistom medpharma starogard gdański turkuć podjadek ciekawostki