Chirurgia a fizjoterapia na wysiłkowe nietrzymanie moczu AD 5

Aby ułatwić interpretację zmian w punktacji UDI i IIQ, wielkości efektu obliczono za pomocą testu Cohena D. Wielkość efektu 0,3 lub mniej była uważana za małą, od 0,3 do 0,8 za umiarkowaną, a powyżej 0,8 za dużą 28 Analiza post-protokolarna na podstawie protokołu wyników u kobiet poddanych jedynie fizjoterapii, kobietom poddanym zabiegom po fizjoterapii oraz kobietom poddanym wstępnym zabiegom chirurgicznym została przeprowadzona z wykorzystaniem jednoczynnikowej analizy wariancji i sparowanych testów t z poprawką Holmna Bonferroniego do wielokrotnych porównań. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą SPSS Statistics dla Windows, wersja 17.0 (SPSS).
Wyniki
Badana populacja
Rysunek 1. Rysunek 1. Randomizacja i kontynuacja. W okresie od marca 2008 r. Do maja 2010 r. W badaniu wzięło udział 656 kobiet ze stresowym nietrzymaniem moczu lub mieszanym nietrzymaniem moczu, u których dominowało nietrzymanie moczu, spośród których 460 wyraziło świadomą zgodę na piśmie. Te kobiety zostały losowo przydzielone do grupy operacyjnej (230) lub grupy fizjoterapeutycznej (230) (ryc. 1).
Analizy przeprowadzono dla 215 kobiet przydzielonych do grupy operacyjnej i 202 kobiet przydzielonych do grupy fizjoterapeutycznej; po 12 miesiącach dane dotyczące wyników były dostępne dla 196 (91,2%) i 174 (86,1%) z tych kobiet, odpowiednio (P = 0,11). W grupie z fizjoterapią 99 kobiet (49,0%) przeszło do grupy operacyjnej po średnim (. SD) czasie 31,7 . 12,7 tygodni.
Częstość przejścia do grupy operacyjnej była podobna u kobiet, które przeszły specjalistyczną fizjoterapię przed włączeniem do badania oraz u kobiet, które nie otrzymały wcześniejszego leczenia (47,4% [18 z 38] vs 49,4% [81 z 164], P = 0,86). Dwadzieścia dwie kobiety (11,2%) otrzymały dodatkową fizjoterapię po operacji; u tych kobiet występowały objawy związane z nadmierną ruchliwości mięśni dna miednicy, takie jak mikcja z obstrukcją, oraz trening w celu rozluźnienia mięśni dna miednicy.
Analiza Intention-to-Treat
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa populacji badania. Tabela 2. Tabela 2. Wyniki pierwotne i wtórne w grupach chirurgii i fizjoterapii po 12 miesiącach. Wyjściowa charakterystyka oraz punktacja domeny UDI i IIQ były podobne w obu grupach (Tabela 1). Wyniki pierwotne i wtórne według przydzielonej grupy leczenia, zarówno dla danych pierwotnych, jak i imputowanych, przedstawiono w tabeli 2. Odpowiedzi PGI-I i PGI-S na wszystkie dalsze oceny, w tym ocenę po 18 miesiącach, przedstawiono w Tabela S2 w dodatkowym dodatku. Po 12 miesiącach znacznie wyższy odsetek kobiet przypisanych do grupy operacyjnej odnotował poprawę w porównaniu z kobietami przypisanymi do grupy fizjoterapeutycznej; różnica między grupami wynosiła 26,4 punktu procentowego (przedział ufności 95% [CI], 18,1 do 34,5, P <0,001) dla danych pierwotnych i 26,5 punktu procentowego (95% CI, 18,5 do 34,2, P <0,001), gdy przypisano dane zostały uwzględnione [podobne: triamcynolon, fitamina, olej kokosowy na włosy ] [przypisy: pimafucin w ciąży, gastritis chronica, xarelto chpl ]

Tags: , ,

No Responses to “Chirurgia a fizjoterapia na wysiłkowe nietrzymanie moczu AD 5”

 1. Dark Horse says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: logopedia[...]

 2. Pinball Wizard says:

  Nie podoba mi sie to co sie dowiedzialem

 3. Alexander says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: korektor[...]

 4. Marcelina says:

  Ból brzucha w prawym podbrzuszu może oznaczać torbiel jajnika

Powiązane tematy z artykułem: gastritis chronica pimafucin w ciąży xarelto chpl