Wnetrze kanalów bloniastych

Między częścią ściany błoniastej kanału, która leży z dala od ściany kostnej, a ścianą kostną przebiega sieć nitek łącznotkankowych. Wnętrze kanałów błoniastych, podobnie jak inne części błędnika błoniastego, wypełnione jest tzw. chłonką wewnętrzną (endolympha). Przestrzeń między ścianą kanału kostnego a ścianą zewnętrzną kanału błoniastego jest wypełniona podobnie jak i reszta przestrzeni otaczającej błędnik błoniasty, tzw. chłonką zewnętrzną (perilympha). W pobliżu okienka okrągłego, vi zakresie piętra bębenka rozpoczyna się przewód chłonki zewnętrznej (ductus peril ymphaticus s. aquaeductus cochleae). Przebiega on przez kość ku środkowi i dołowi i uchodzi lejkowato do przestrzeni podpajęczynówkowej w okolicy otworu jarzmowego (foramen jugulare). Przewód ten, bardzo wąski, około 1 cm długi, stwarza bezpośrednie połączenie między chłonką zewnętrzną a płynem mózgowo-rdzeniowym. [hasła pokrewne: wzorcowanie przyrządów pomiarowych, tribusteron, Follixin ]

[podobne: higienizacja zębów cena, leczenie lekomanii, nfz przegladarka skierowan do sanatorium ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: higienizacja zębów cena leczenie lekomanii nfz przegladarka skierowan do sanatorium