Wlókna korzonka sluchowego

Włókna korzonka słuchowego leżą bardziej doogonowo i bocznie w stosunku do ciała powrózkowatego (corpus restiforme), włókna zaś przedsionkowe – przyśrodkowo i więcej dogłowowo. Na podłużnym przekroju korzonka słuchowego, tej mianowicie jego okolicy, gdzie wnika do rdzenia przedłużonego, zaznacza się na nerwie poprzeczny pas Obersecinera – Redlicha. W miejscu tym znajdują się u wszystkich włókien nerwowych przewężenia (Ranviera) osłonek mielinowych. Poza tym w tymże miejscu tracą włókna osłonkę Schwanna, a na jej miejsce pojawiają się komórki glejowe. Pas Obersieinera-Redlicha stanowi biologicznie słaby punkt nerwu słuchowego, gdyż chodzi o wnikanie jadów z otaczającego płynu mózgowo-rdzeniowego. Ta okoliczność jest ważna dla patologii nerwu słuchowego. Komórka nerwowa pierwszego neuronu leży w zwoju spiralnym, który odpowiada, zwojom spiralnym tylnych korzonków nerwów rdzeniowych. Koniec pierwszego i początek drugiego leży dla części włókien brzuszno-bocznie od ciała powrózkowatego w ganglion uentrale acusticum, dla drugiej zaś części włókien grzbietowo-bocznie od ciała powrózkowatego w ganglion dorsale tubercutum acusticurn. Z ganglion oentrale wychodzi tzw. corpus trapezoides, z tuberculurn awsticurn zaś wychodzą tzw. striae acusticae protundae. [patrz też: wzorcowanie mierników, tribusteron, obróbka strumieniowo ścierna ]

[patrz też: cena testosteronu, fsh cena badania, fizjoterapia uroginekologiczna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cena testosteronu fizjoterapia uroginekologiczna fsh cena badania