Tetnica slimakowa

Tętnica ślimakowa zaopatruje ślimak, z wyjątkiem zakrętu podstawowego. Tętnica przedsionkowo-ślimakowa dzieli się na gałązkę ślimakową, zaopatrującą zakręt podstawowy ślimaka i przedsionkową dla tylno-dolnej części przedsionka. Bardzo nie znaczne uzupełnienie unaczynienia tętniczego pochodzi z tętnicy rylcowo-sutkowej (a. stylomastoidea), która oddaje jedną gałązeczkę, przebijającą się przez okrągłe okienko do wnętrza ślimaka, oraz drugą, zaopatrującą błonę okienka owalnego. Nerwy . Przez przewód słuchowy wewnętrzny przebiega pęczek nerwów. Od góry i przodu nerw twarzowy (n. facialis) wraz z częścią pośrednią (portio intermedia s. nervus intermedius) oraz od tyłu i dołu nerw ósmy (n. octauus), dzielący się na gałąź przedsionkową (nervus vel radix vestibularis) i ślimakową, czyli słuchową (neruus vel radix cochlearis). Zarówno gałąź przedsionkowa jak i ślimakowa, czyli słuchowa tworzą sploty (ganglia). Gałąź przedsionkowa wytwarza splot przedsionkowy (ganglion vestibulare s. Scarpae). [patrz też: ekrany bezszwowe, wzorcowanie mierników, hologramy els ]

[przypisy: przeciwwskazania do pedicure, terapia bobath, poradnia kardiologiczna dla dzieci ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: poradnia kardiologiczna dla dzieci przeciwwskazania do pedicure terapia bobath