technika badania sluchu

W okolicy 1ó000 cyklów nawet duże różnice częstości pozostaną nie zauważone. Znając zakres pola słuchowego oraz zdolność rozróżniania tonów czystych, zarówno co do głośności jak i wysokości, możemy w przybliżeniu podać, ile odrębnych wrażeń słuchowych (różniących się wysokością albo głośnością) może ucho zauważyć. Uwzględniając, że dokładność rozróżniania w zakresie strefy średniej wysokości jest znacznie większa niż stref granicznych (dolnej i górnej), liczbę tę możemy w przybliżeniu ocenić na 340000. Do określenia wartości akustycznej ucha używamy instrumentów wytwarzających tony czyste, o różnej częstości i natężeniu, jak stroiki, piszczałki, pręty metalowe, gongi, audiometr. Ważnym bardzo środkiem oceny jest szept, mowa cicha, mowa potoczna i głośna (patrz technika badania słuchu). Audiometr jest kalibrowanym generatorem impulsów prądu elektrycznego o dowolnej częstości i natężeniu, które to impulsy przesyłane są do słuchawki lub głośnika. Za pomocą audiometru możemy wytwarzać szereg tonów o różnej wysokości i każdy z nich nadawać z dającym się regulować natężeniem począwszy od najmniejszego, czyli progowego, aż prawie do największego, jakie ucho znosi bez szkody. Wartości podniet akustycznych, jakie wysyłamy, oznaczone są na skalach audiometru, zarówno co do ich wysokości, jak i natężenia. [hasła pokrewne: fitamina, Follixin, wzorcowanie przyrządów pomiarowych ]

[hasła pokrewne: ziarniak pachwinowy, vitalis trzebinia, labmed lubartów ]

Tags: , ,

No Responses to “technika badania sluchu”

  1. Michalina says:

    Mój mąż ma dużo papryki w swojej diecie

  2. Desert Haze says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: implanty zębów Kraków[...]

  3. Riff Raff says:

    Włókniaki można potraktować Brodacidem

Powiązane tematy z artykułem: labmed lubartów vitalis trzebinia ziarniak pachwinowy