Szacunkowe ryzyko przeniesienia wirusa ludzkiego niedoboru odporności przez badaną krew w Stanach Zjednoczonych ad 5

Szacowana częstość występowania zakażeń wirusem HIV i ryzyka oddawania krwi podczas okresu okien, 1992-1993, według regionu usług. Ogólna częstość występowania wirusa HIV wśród dawców powtarzanych w 19 badanych regionach wyniosła 3,4 na 100 000 osobolat. Stawka ta różniła się w zależności od regionu (zakres od 0 do 16,27 na 100 000 osobo-lat) (tabela 2). Współczynnik zachorowalności wśród wszystkich dawców (po raz pierwszy i powtórzono) oceniono na 4,1 na 100 000 osobolat (zakres od 0 do 19,7). Częstość występowania powtarzających się dawców oszacowano na 2,0 na 100 000 osobo-lat w 23 niestrzeżonych regionach i 2,6 na 100 000 osobolat we wszystkich 42 regionach uwzględnionych w analizie (tabela 2). Prawdopodobieństwo oddania okna
W 19 badanych regionach prawdopodobieństwo, że darowizna została dokonana w okresie okiennym wyniosło na 360 000 (95 procent przedziału ufności, 210 000 do 1140 000). Prawdopodobieństwo, że taki darowizna zostanie dokonana przez powtórnego dawcę, wynosi na 400 000; wśród dawców po raz pierwszy oszacowano, że prawdopodobieństwo to było 1,8 razy większe niż wśród dawców wielokrotnych lub na 220 000. Prawdopodobieństwo darowizny w okresie okiennym różniło się w zależności od regionu, od do 70 000. W regionie o największym prawdopodobieństwie darowizny w okresie okiennym (14,32 na milion darowizn) oszacowaliśmy, że rocznie będzie 1,36 takich darowizn (tabela 2). We wszystkich 42 regionach prawdopodobieństwo oddania w okresie okienkowym wynosiło na 450 000.
Błąd laboratoryjny
Prawdopodobieństwo, że darowizna zakażona HIV będzie dostępna do przetoczenia w wyniku błędu laboratoryjnego, zostało uznane za prawdopodobieństwo błędu laboratoryjnego (0,5%) pomnożonego przez prawdopodobieństwo, że dawstwo będzie nosicielem wirusa HIV (7,7 na 100 000) lub na 2 600 000. Jeśli na 2 600 000 jednostek zakaźnych zakażeń wirusem HIV, ale nie zostanie wykryta jako taka z powodu błędu laboratoryjnego, całkowite ryzyko zakaźnej darowizny we wszystkich 42 regionach wynosi na 380 000.
Darowizny odrzucane z powodu wyników innych testów
Darowizny w okresie okiennym nie byłyby stosowane, gdyby były pozytywne w testach przesiewowych innych niż test na HIV-przeciwciało. Przeanalizowaliśmy wyniki testu dla 48 seronegatywnych dawek HIV uzyskanych w 19 badanych regionach od dawców wielokrotnych przed serokonwertacją. Siedem z tych seronegatywnych darowizn (15 procent) uzyskało pozytywny wynik w innych badaniach przesiewowych. Spośród 318 jednostek krwi dodatnich pod względem HIV, podawanych przez dawnych i powtarzających się dawców w okresie badania, 133 (42%) było również seropozytywnych w innych badaniach przesiewowych. Jeżeli odsetek darowizn seropozytywnych dodatnich w innych testach był taki sam w okresie darowizn w okresie okiennym, 42 procent datków w okresie okiennym zostałoby odrzuconych z powodu pozytywnych wyników innych testów. Jeśli od 15 do 42 procent wszystkich zakaźnych dawek zostało odrzuconych z powodu wyników innych testów, oszacowane ryzyko, że ofiara zakaźna HIV będzie dostępna do przetoczenia w 42 regionach, wynosi od na 450 000 do na 660 000.
Dyskusja
Szacujemy, że od na 450 000 do na 660 000 przeszczepionych krwiodawstw w Stanach Zjednoczonych może przenosić HIV
[więcej w: endomed gorzów, respan rzeszów, medpharma starogard gdański ]

Tags: , ,

No Responses to “Szacunkowe ryzyko przeniesienia wirusa ludzkiego niedoboru odporności przez badaną krew w Stanach Zjednoczonych ad 5”

 1. Mercury Reborn says:

  [..] Odniesienie w tekscie do olej słonecznikowy[...]

 2. Dorian says:

  to lepiej na wszelki wypadek wyciąć

 3. Bitmap says:

  [..] Cytowany fragment: gabinet dentystyczny warszawa[...]

 4. Alexander says:

  Alergia na białka mleka krowiego

Powiązane tematy z artykułem: endomed gorzów medpharma starogard gdański respan rzeszów