slyszalnych tonów jest okolo 40 milionów

Stwierdzamy więc, że energia potrzebna do progowego pobudzenia ucha w rejonie najwyższych słyszalnych tonów jest około 40 milionów większa niż w najwrażliwszym rejonie ucha. Wyznaczając kolejno dla wszystkich tonów słyszalnych wartości podniety fizycznej, potrzebnej do wywołania wrażenia słuchowego o wartości progowej, to jest ledwie słyszalnej, zbudujemy tzw. krzywą progową . Jeśli będziemy wzmacniać natężenie słyszalnego tonu, to dojdziemy do takiej granicy, gdzie do wrażenia słuchowego dołączają się – w zależności od różnej wysokości tonu – wrażenia łaskotania, świdrowania, bólu. Wrażenia te są wywołane nie z nerwu słuchowego, lecz raczej z tkanek ucha środkowego, nazbyt mocno wstrząsanych potężną amplitudą fali. Podczas dalszego wzmacniania natężenia fali nie odczujemy dalszego wzmocnienia głośności. Podnosząc natężenie tonów do omówionej granicy, gdzie występują obok wrażeń słuchowych wrażenia łaskotania i bólu, uzyskamy tzw. krzywą granicy bolesnej. [więcej w: naklejka na legitymację, wzorcowanie termometrow, olej kokosowy na włosy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: naklejka na legitymację olej kokosowy na włosy wzorcowanie termometrow