Sciany blednika bloniastego

Ściany błędnika błoniastego są połączone za pomocą nitek łącznotkankowych z odległymi częściami ścian kostnych. W błędniku błoniastym, podobnie jak w jego pochewce kostnej, rozróżniamy przedsionek, przewody półkoliste i przewód ślimakowy. Przedsionek (oestibulum) składa się z łagiewki (utriculus) i woreczka (sacculus). O miejscu ich bezpośredniego przylegania do pochewki kostnej błędnika była już mowa. W ścianie łagiewki znajdujemy pięć otworów łączących się z kamiłami półkolistymi błoniastymi (3 ujścia ampułkowe, 1 pojedyncze i 1 wspólne) oraz bardzo wąski otworek, od którego odchodzi kanalik błoniasty łączący się z takim samym kanalikiem, odchodzącym od woreczka i wytwarzającym wspólnie przewód wewnątrzchlonkowy (dltctus endoiymphaticus), kończący się na tylnej ścianie piramidy workiem chłonnym (saccus endolymphaticus). W miejscach, gdzie wnikają do przedsionka włókna nerwowe tworzą one tzw. plamy statyczne (maculae staticae). Wnętrze przedsionka błoniastego wysłane jest nabłonkiem płaskim, który w okolicy plam statycznych staje się wyższy, zaś w zakresie samych plam – walcowaty, Na rzęsach komórek walcowatych rozpostarta jest tzw. błona otolitowa (membrana otolytica), która zawiera liczne kryształki węglanu i fosforanu wapnia. [więcej w: ekrany bezszwowe, Follixin, lewomepromazyna ]

[patrz też: zostać dawcą szpiku, lpg endermologia, ziarniak pachwinowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: lpg endermologia ziarniak pachwinowy zostać dawcą szpiku