Ruch falowy

Ruch falowy (pojęcie fizyczne) takiego gatunku nazywamy tonem (pojęcie fizjologiczne) . Ton czysty ma swą wysokość (pojęcie fizjologiczne), zależną od częstości drgania (natężenie jest pojęciem fizycznym). Aparaty fizyczne nie notują nam wysokości tonu, lecz częstość drgania fali i nie notują nam głośności tonu, lecz natężenie drgania falowego. W zależności od stanu zdrowia narządu słuchowego, te same wartości fizyczne fali wywołują różne elekt y fizjologiczne. Tak np. fala o pewnym natężeniu może wywołać w uchu zdrowym wrażenie bardzo głośnego tonu, w uchu zaś chorym powstaje wrażenie ledwie słyszalnego tonu. Szybkość rozchodzenia się fali (V) zależy od elastyczności (E) ośrodka (jest do niej proporcjonalna) oraz od gęstości (d) ośrodka (jest do niej odwrotnie proporcjonalna). Jak mówiliśmy, fala ma dwie charakteryzujące ją wielkości fizyczne, tj. częstość drgania oraz związane z nią fizjologicznie odczuwanie wysokości jest w pierwszym przybliżeniu prosto i jasno zrozumiałe, o tyle cecha druga, tj. natężenie drgania falowego i związana z nią fizjologiczna cecha, tj. głośność, wymaga pewnego omówienia. [przypisy: drotaweryna, olejek kokosowy do włosów, wzorcowanie przyrządów pomiarowych ]

[podobne: dyżur aptek polkowice, centrum onkologii bydgoszcz oddziały, olej rydzowy właściwości ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: centrum onkologii bydgoszcz oddziały dyżur aptek polkowice olej rydzowy właściwości