Przewód slimakowy

Przewód ślimakowy (ductus cochlearis). Kostna rurka ślimaka jest przedzielona, jak to już opisano, na piętro górne (scala vestibuli) i piętro dolne (scala tympani) blaszką spiralną kostną i blaszką spiralną błoniastą. Od woreczka (sacculus) odchodzi wąski przewód (ductus reuniens), który wnet rozszerza się jako długi worek błoniasty, przebiegający przez scala uestibuli, dociera aż ku szczytowi ślimaka kostnego, gdzie kończy się ślepo. Jest to przewód ślimakowy (ductus cochlearis) wypełniony chłonką wewnętrzną. Zajmuje on niedużą stosunkowo część piętra przedsionkowego. Reszta piętra przedsionkowego oraz cale piętro bębenkowe wypełnione są chłonką zewnętrzną. We wnętrzu przewodu ślimakowego znajduje się narząd zmysłu odbierającego wrażenie słuchowe. Przekrój poprzeczny przewodu ślimakowego ma kształt trójkątny. Podstawę trójkąta tworzy część blaszki spiralnej kostnej oraz blaszka spiralna błoniasta, czyli błona podstawowa (membrana basilaris). Na te j ścianie leży cały bardzo zróżnicowany materiał komórkowy tworzący narząd Cortiego, do którego docierają przez splot spiralny zakończenia nerwowe korzonka słuchowego nerwu. Ściana zewnętrzna przewodu ślimakowego jest prawie prostopadła do poprzednio opisanej. [hasła pokrewne: difenhydramina, triamcynolon, propolis ]

[patrz też: ziarniak pachwinowy, vitalis trzebinia, labmed lubartów ]

Tags: , ,

No Responses to “Przewód slimakowy”

  1. Natalia says:

    Prośbę o podanie nazwy ziół

  2. Łukasz says:

    Article marked with the noticed of: transport medyczny[...]

  3. Ryszard says:

    Najpierw wizyta u lekarza rodzinnego

Powiązane tematy z artykułem: labmed lubartów vitalis trzebinia ziarniak pachwinowy