Przebieg nerwu twarzowego

Przebieg nerwu twarzowego w ostatnim odcinku swej drogi przez kość miewa dość znaczne odchylenia będące to przebiegiem bardziej skośnym, to znów bardziej pionowym. Przejście procesów chorobowych (zapalenie wyrostka sutkowego) z komórek upowietrznionych na nerw nie bywa w zakresie ostatniego odcinka zbyt częste. Zmiany gruźlicze zdają się w tym odcinku – częściej niż inne atakować nerw . W dolnej części ostatniego odcinka drogi kostnej nerw jest silnie narażony na uszkodzenie podczas zabiegów operacyjnych w okolicy opuszki -żyły jarzmowej. Pomimo że sprawy zapalne wnikają częstokroć do wnętrza kanału kostnego nerwu , to jednak zakażenia tą drogą średniej lub tylnej jamy czaszki należą do rzadkości i praktycznie wchodzą w grę tylko w gruźlicy. Gałązki nerwowe, z którymi nerw łączy się w zakresie kości skalistej. W przewodzie słuchowym wewnętrznym odchodzi drobniutka gałązka ud nerwu, po czym aż do okolicy splotu kolankowego nie spotykamy żadnych połączeń nerwowych. Pod względem klinicznym gałązka ta zdaje się nie mieć praktycznego znaczenia. Po wyjściu z otworu rylcowo-sutkowego nerw zaopatruje mięśnie mimiczne, dalej mięśnie mające przyczepy na wyrostku rylcowym oraz tylny brzusiec mięśnia dwubrzuścowego. [hasła pokrewne: wzorcowanie przyrządów pomiarowych, hologramy els, wzorcowanie mierników ]

[hasła pokrewne: kaznocha rybnik, przychodnia szwederowo, ziarniniak pachwinowy ]

Tags: , ,

No Responses to “Przebieg nerwu twarzowego”

  1. Hubert says:

    Trzeba tylko pamiętać, że w aptekach są suplementy

  2. Shooter says:

    Article marked with the noticed of: apteczka samochodowa[...]

  3. Mental says:

    no to niegroźne czy nie?

Powiązane tematy z artykułem: kaznocha rybnik przychodnia szwederowo ziarniniak pachwinowy