Posts Tagged ‘ziarniak pachwinowy’

Zmniejszenie częstości przedterminowej porodu z metronidazolem i erytromycyną u kobiet z bakteryjnym zakażeniem pochwy

Sunday, September 1st, 2019

Poród przedwczesny jest główną przyczyną umieralności okołoporodowej w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory nie zidentyfikowano skutecznych sposobów zapobiegania spontanicznemu porodowi przedwczesnemu. Przynajmniej w niektórych przypadkach kolonizacja drobnoustrojów błony płodowej lub płynu owodniowego lub zmiany flory pochwy, takie jak obserwowane u pacjentów z bakteryjnym zakażeniem pochwy, były związane ze spontaniczną porodem i przedwczesnym porodem.1-10 Podjęliśmy prospektywną, podwójnie ślepą próbę, aby odpowiedzieć na trzy pytania. Po pierwsze, czy terapia przeciwbakteryjna zmniejsza częstość porodów przedwczesnych u kobiet zagrożonych przedwczesnym porodem. Po drugie, czy terapia antybakteryjna zmniejsza częstość porodów przedwczesnych u kobiet z bakteryjnym zakażeniem pochwy. …read more