Posts Tagged ‘olej rydzowy właściwości’

technika badania sluchu

Friday, December 21st, 2018

W okolicy 1ó000 cyklów nawet duże różnice częstości pozostaną nie zauważone. Znając zakres pola słuchowego oraz zdolność rozróżniania tonów czystych, zarówno co do głośności jak i wysokości, możemy w przybliżeniu podać, ile odrębnych wrażeń słuchowych (różniących się wysokością albo głośnością) może ucho zauważyć. Uwzględniając, że dokładność rozróżniania w zakresie strefy średniej wysokości jest znacznie większa niż stref granicznych (dolnej i górnej), liczbę tę możemy w przybliżeniu ocenić na 340000. Do określenia wartości akustycznej ucha używamy instrumentów wytwarzających tony czyste, o różnej częstości i natężeniu, jak stroiki, piszczałki, pręty metalowe, gongi, audiometr. Ważnym bardzo środkiem oceny jest szept, mowa cicha, mowa potoczna i głośna (patrz technika badania słuchu). …read more

Operacje usuniecia gruczolu kroczowego

Thursday, December 20th, 2018

…read more

W czasie leczenia hormonalnego nie powinno sie zapominac o koniecznosci stalej kontroli pecherza moczowego

Wednesday, December 19th, 2018

W razie przerwy w leczeniu, spowodowanej pojawieniem się objawów ubocznych, następuje wznowa nowotworu w ciągu 6 miesięcy (E. Wtldbolz). W czasie leczenia hormonalnego nie powinno się zapominać o konieczności stałej kontroli pęcherza moczowego; zdarza się, że u chorego z nadmiernym wypełnieniem pęcherza występuje nagle mocznica. Jeżeli działanie przetworów hormonalnych syntetycznych jest mało skuteczne, można przejść do stosowania przetworów naturalnych, które wywierają niekiedy większy wpływ leczniczy niż syntetyczne. Ostatnio polecane jest w raku gruczołu krokowego wczesne wykonanie wytrzebienia; tkankę jądrową wyłuszczamy wewnątrztorebkowo, pozostawiając otoczki i najądrza jako protezy jąder. …read more

LECZENIE CHIRURGICZNE

Monday, December 17th, 2018

LECZENIE CHIRURGICZNE Prócz leczenia zachowawczego, w chorobach żołądka zachodzi czasami potrzeba leczenia, chirurgicznego. Najczęściej stosowane są następujące zabiegi: 1) wytworzenie sztucznego połączenia żołądka z jelitem czczym (gastroenterostomia) oraz 2) rozległe wycięcie żołądka (resectio uentriculi s. gastroctomia). Zespolenie żołądkowo-jelitowe stosuje się w przypadkach zwężenia odźwiernika oraz wrzodów trawiennych żołądka, natomiast wycięcie żołądka – w leczeniu wrzodów trawiennych żołądka, raka żołądka oraz bardzo gwałtownego krwotoku, powstałego na tle wrzodu żołądka. Z innych zabiegów chirurgicznych najważniejsze są następujące: 1) próbne otwarcie jamy brzusznej (laparotomia explorativa), którą się stosuje w przypadkach podejrzanych co do raka żołądka; 2) otwarcie żołądka (oastrotomio) w przypadkach większych ciał obcych w żołądku; 3) utworzenie przetoki żołądkowej (gasbostomia), które poleca się w p rzypadkach wybitnego upośledzenia drożności przełyku wskutek raka lub modzelowatego wrzodu wpustu; 4) plastyka odźwiernika w przypadkach łagodnego zwężenia odźwiernika; 5) fałdziste zeszycie żołądka (ttostropticatio), podwieszenie żołądka lub przytwierdzenie żołądka do przedniej ściany brzusznej (gastropexis) w przypadkach znacznego opadnięcia żołądka; 6) zeszycie otworu w ścianie żołądka, powstałego wskutek przedziurawienia żołądka. …read more