Mowa potoczna

Porównując natężenie huku piorunu (z pewnej odległości) z hałasem motocykla z tej samej odległości: log. 10 ~ (piorun) znajdziemy, że stopień natężenia (czyli Ez różnica natężenia) wyraża się n belami. Tę samą różnicę n belów możemy otrzymać porównując natężenie hałasu motocykla z szumem liści. Widzimy. więc, że bel jest miarą względną, zależną od układu odniesienia. Najważniejszym w audiologii punktem odniesienia jest to natężenie fali, które pobudza progowo zdrowy narząd słuchowy. W porównaniu z natężeniem najcichszego, ledwie słyszalnego tonu średniej wysokości (2700 cyklów), szum liści poruszanych lekkim wiatrem ma 10 razy większe natężenie, szept zaś z odległości 1 metra ma 100 razy większą (czyli 102). – Mowa potoczna (rejestrowana z odległości około 4 metrów) 100000 razy (czyli 105). Wreszcie ton tak mocny, że ucho zaledwie znieść go może bez szkody dla siebie, ma 10000000000000 x (czyli 1013) większe natężenie fizyczne niż wspomniany na początku ledwie słyszalny ton. Odpowiadające tym stosunkom natężenia stopnie, wyrażone logarytmem z ilorazu 2 porównywanych fali – a więc w belach będą 13 belów. [podobne: olej kokosowy na włosy, Follixin, cyklopiroksolamina ]

[podobne: zostać dawcą szpiku, nr pogotowia ratunkowego, ziarniak pachwinowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: nr pogotowia ratunkowego ziarniak pachwinowy zostać dawcą szpiku