hydromechaniczne stosunki wewnatrz blednika

Okazało się, że hydromechaniczne stosunki wewnątrz błędnika zdają się odgrywać znacznie ważniejszą rolę niż bardziej jednorodna lub niejednorodna budowa błony podstawowej i różne obciążenie przez komórki narządu Cortiego, Rola błony pokrywkowej (membrana tectoria), biorącej początek tuż pod przyczepem przyśrodkowym błony Reissnera, nie jest do tej pory dokładniej wyjaśniona. Zajmują się nią bliżej teorie, omawiające wahania elektrycznego potencjału ślimaka. Naczynia ucha wewnętrznego. Tętnica słuchowa (a. auditiva) odchodzi od tętnicy podstawowej (a. basillaris), gałęzi tętnicy kręgowej (a. uertebralis), która z kolei pochodzi od tętnicy podobojczykowe j (a. subclavia). Tętnica słuchowa odszedłszy od tętnicy podstawowej dołącza się do nerwów wchodzących do przewodu słuchowego wewnętrznego i tam dzieli się na 3 odnogi; tętnicę przedsionkową (a. vestibularis), ślimakową właściwą (a. cocblearls PTopria) i tętnicę przedsionkowo-ślimakową (a. oestibulo-cocblearis), Tętnica przedsionkowa zaopatruje przedsionek i kanały półkoliste. [podobne: artykuły do maszyn rolniczych sklep online, wdrożenia magento, obróbka strumieniowo ścierna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: artykuły do maszyn rolniczych sklep online obróbka strumieniowo ścierna wdrożenia magento