Galaz slimakowa

Gałąź ślimakowa wytwarza splot spiralny (ganglion spirale cochleae). Sploty te są odpowiednikiem splotów przyrdzeniowych (ganglion spinale). Splot gałęzi przedsionkowej (ganglion Scarpae) stanowi zgrubienie koloru żółtego, położone w dnie przewodu słuchowego wewnętrznego, jest dostrzegalny już gołym okiem. Splot ślimaka mieści się we wnętrzu kostnej budowy ślimaka. W pobliżu podstawy kostnej blaszki spiralnej spotykamy na przekroju sporą jamkę (canalis spiralis modioli), w której mieści się splot spiralny. Włókna nerwowe obwodowe; oplatające komórki zmysłowe narządu Cortiego, docierają do splotu spiralnego szeregiem szczelin ułożonych w środkowej, tj. gąbczastej warstwie blaszki kostnej spiralnej. Drogi ośrodkowe nerwu ósmego. Korzonek słuchowy. Rozdział między włóknami korzonka przedsionkowego i słuchowego następuje przed ich wejściem do rdzenia przedłużonego. [więcej w: fitamina, tribusteron, drotaweryna ]

[patrz też: zostać dawcą szpiku, nr pogotowia ratunkowego, ziarniak pachwinowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: nr pogotowia ratunkowego ziarniak pachwinowy zostać dawcą szpiku