Dostęp do danych próbnych na poziomie pacjenta – Boon to Drug Developers cd

Znalezienie właściwej równowagi pomiędzy wszystkimi takimi interesami jest obowiązkiem wszystkich odpowiedzialnych zainteresowanych stron, nie tylko organów regulacyjnych. Środowisko o zarządzanym uwalnianiu, które umożliwia współdzielenie danych na poziomie pacjenta, zapewniając jednocześnie prywatność pacjenta, zapewniłoby równe szanse wszystkim zainteresowanym stronom. Czasami określany mianem free riding może ostatecznie przynieść dywidendy innowacyjnym firmom i zdrowiu publicznemu. Ironią losu jest to, że organizacje, które najbardziej opierają się szerszemu dostępowi do danych, mogą odnieść tak dużą korzyść z większej przejrzystości.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Poglądy wyrażone w tym artykule są poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Europejskiej Agencji Leków lub którejkolwiek z jej komisji.
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Ten artykuł został opublikowany 21 października 2013 r. O godzinie.
Author Affiliations
Z Europejskiej Agencji Leków, Londyn.

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
1. Zarin DA. Dane na poziomie uczestników i nowa granica przejrzystości procesu. N Engl J Med 2013; 369: 468-469
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
2. Europejska Agencja Leków. Publikacja i dostęp do danych z badań klinicznych: projekt polityki 0070. 24 czerwca 2013 r. (Http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2013/06/WC500144730.pdf).

3. Badania farmaceutyczne i producenci Ameryki, Europejska Federacja Przemysłu Farmaceutycznego i stowarzyszeń. Zasady odpowiedzialnego udostępniania danych dotyczących badań klinicznych (http://phrma.org/sites/default/files/pdf/PhRMAPrinciplesForResponsibleClinicalTrialDataSharing.pdf).

4. Rabinowitz J, Werbeloff N, Stauffer V, Mandel F, Kapur S. Bardziej wydajne badania nad odkryciem leków w schizofrenii: wglądy z 29 kontrolowanych placebo randomizowanych badań kontrolowanych (RCT) z repozytorium NEWMEDS. Zaprezentowany na 24 Kongresie Europejskiego Kolegium Neuropsychofarmakologii w Paryżu, 3-7 września 2011 r. (Http://conferenceservices.elsevier.nl/11ecnp/index.cfm.fuseaction=CIS2002&hoofdnav=Search&content=zk.results_all&topicselected=*&searchtext= rabinowitz & what = FREE% 20TEXT & selection = ALL & abstrnbr = S.11.03).

5. Katalizowanie transformacji innowacji w opiece zdrowotnej: dokument roboczy z Centrum Innowacji Biomedycznej MIT. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, styczeń 2010 r. (Http://cbi.mit.edu/wp-content/uploads/2011/04/MIT-NewDigs-White-Paper-20100118.pdf).

Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (37)
Zamknij Cytowanie artykułów
Listy
Zamknij listy
[patrz też: drotaweryna, triamcynolon, amlodypina ]
[podobne: prosaki na prąciu, borys niemcow wikipedia, salve łódź szparagowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Dostęp do danych próbnych na poziomie pacjenta – Boon to Drug Developers cd”

  1. Bartosz says:

    Z tych warzyw piję sok który wyciskam

  2. Tomasz says:

    Article marked with the noticed of: opieka domowa warszawa[...]

  3. Natasza says:

    Popytajcie lekarzy na oddziałach onkologicznych

Powiązane tematy z artykułem: borys niemcow wikipedia prosaki na prąciu salve łódź szparagowa