Chirurgia a fizjoterapia na wysiłkowe nietrzymanie moczu AD 2

Zabieg chirurgiczny w środkowej części stawu i fizjoterapia nie zostały bezpośrednio porównane. Dlatego przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, pragmatyczne, randomizowane badanie w celu porównania początkowego zabiegu chirurgicznego z użyciem pętli środkowej z początkową fizjoterapią u kobiet z umiarkowanym do ciężkiego wysiłkowym nietrzymaniem moczu, z zastosowaniem standaryzowanych pomiarów wyników po 12 miesiącach. Metody
Projekt badania
Przeprowadziliśmy randomizowaną próbę w 4 uniwersyteckich centrach medycznych i 19 szpitalach ogólnych (24% holenderskich szpitali). Protokół badania oraz kryteria włączenia i wyłączenia zostały opublikowane wcześniej.13 Krótko mówiąc, kwalifikujące się kobiety były w wieku od 35 do 80 lat i zostały skierowane do ambulatoryjnej kliniki ginekologii lub urologii po wykazaniu wysiłkowego nietrzymania moczu sklasyfikowanego jako umiarkowane lub ciężkie zgodnie z wskaźnik ciężkości opracowany przez Sandvik i in. 14 (patrz Tabela S1 w Dodatku Aneks, dostępny z pełnym tekstem tego artykułu na stronie). U kobiet z mieszanym nietrzymaniem moczu (mimowolna utrata moczu związana z nietrzymaniem moczu), a także z wysiłkiem fizycznym, kichaniem lub kaszlem), wysiłkowe nietrzymanie moczu zostało zaklasyfikowane jako dominujące, jeśli wystąpiło więcej epizodów stresu niż nietrzymanie moczu, zatwierdzona holenderska wersja inokulum bólu moczowo-płciowego.13 Kobiety objęte badaniem albo nie otrzymywały leczenia, ani nie przeszły fizjoterapii więcej niż 6 miesięcy przed randomizacją. Rozpoznanie wysiłkowego nietrzymania moczu opierało się na wykazaniu wycieku moczu podczas wysiłku lub kaszlu przy objętości pęcherza wynoszącej co najmniej 300 ml. Badanie urodynamiczne potwierdzające diagnozę nie było obowiązkowe dla kwalifikowalności15. Kobiety, które przeszły operację wcześniej nietrzymania moczu lub które miały współistniejące wypadnięcie narządu miednicy w stopniu 2 lub wyższym (zgodnie z systemem oceny ilościowej narządu miednicowego) zostały wykluczone.
Komisja ds. Etyki w Utrecht Medical Center i komisje przeglądowe instytucji w poszczególnych ośrodkach zatwierdziły protokół badania (dostępny na stronie). Ostatni autor przyjmuje odpowiedzialność za kompletność i dokładność danych i analiz oraz za wierność badania do protokołu. Badanie zostało rozpoczęte i przeprowadzone bez wsparcia lub zaangażowania producentów zawiesi śródręcznych.
Po uzyskaniu świadomej zgody na piśmie pielęgniarki badawcze przeprowadziły komputerową randomizację na centralnym serwerze. Niezależny menedżer danych zaprojektował tabelę randomizacji. Kobiety zostały przydzielone w stosunku 1: do grupy operacyjnej lub grupy fizjoterapeutycznej, z blokami po cztery na centrum, stratyfikowanymi zgodnie z nasileniem nietrzymania moczu (umiarkowane lub ciężkie). Zadania terapeutyczne nie były ukryte.
Zabiegi chirurgiczne wykonał 49 ginekologów i urologów
[podobne: polcortolon, ekrany bezszwowe, difenhydramina ]
[podobne: prosaki na prąciu, borys niemcow wikipedia, salve łódź szparagowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Chirurgia a fizjoterapia na wysiłkowe nietrzymanie moczu AD 2”

 1. Lady Killer says:

  Ja polecam suplement wapń

 2. Old Regret says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Warszawa ginekolog[...]

 3. Olivier says:

  Jakiś czas temu pewna firma wprowadziła na Polski rynek test na niedoczynność tarczycy

 4. Iga says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Bóle kręgosłupa[...]

 5. Mikołaj says:

  Nie ufam lekarzom

Powiązane tematy z artykułem: borys niemcow wikipedia prosaki na prąciu salve łódź szparagowa